[K] Những kẻ ngốc chọn lựa, và yêu [Oneshot | HaeHyuk]

Thẻ

, , , ,

.

Author: Lạc Thi

Pairing: HaeHyuk

Rating: K

Category: Soft, Romance.

.

Những kẻ ngốc chọn lựa, và yêu

10533710_253392764860188_5859964678212951657_n

. Tiếp tục đọc